Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Altercatio Simonis Iudaei et Theophili Christiani

Στο ιστολόγιό του ο Alin Suciu φιλοξενεί τη μετάφραση από το λατινικό του αντιιουδαϊκού διαλόγου Altercatio Simonis Iudaei et Theophili Christiani. Πρόκειται για ένα χριστιανικό κείμενο του 5ου αι. στο πρότυπο του γνωστού Διαλόγου πρὸς Τρύφωνα του Ιουστίνου. Το λατινικό κείμενο έχει εκδοθεί στην J.P. Migne Patrologia Latina 20 (1845) col. 1165-1180, όπου αποδίδεται στον Ευάγριο. Επιπλέον, το κείμενο εκδόθηκε από τον Adolf von Harnack στο Texte und Untersuchungen τόμ. I, 3 (1883), 1-136 (στο archive): 

Ιουδαϊκές σαρκοφάγοι των ρωμαϊκών χρόνων / Jewish sarcophagi of the Roman times

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Sean P. Burrus έχει αναρτήσει την περίληψη της πολύ ενδιαφέρουσας διατριβής του για τις ιουδαϊκές σαρκοφάγους των ρωμαϊκών χρόνων. Από το υλικό που συγκέντρωσε καθίσταται σαφές ότι οι Ιουδαίοι του ελληνορωμαϊκού κόσμου υιοθετούν τις πρακτικές του εθνικού περιβάλλοντός τους στις ταφές και στις σαρκοφάγους που βρέθηκαν στην Beth She'arim και στη Ρώμη:

Οι ρωμαϊκοί δρόμοι / The Roman roads

Ένα σύντομο άρθρο με πολύ όμορφες φωτογραφίες ρωμαϊκών δρόμων, ίχνη των οποίων εντοπίζονται ακόμη και σήμερα στην Ευρώπη δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό περιοδικό Ars Obscura. Το δημοσίευμα εστιάζει κυρίως στο δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κι έχει μόνο μια σύντομη αναφορά στο οδικό δίκτυο της Ανατολής (και καμιά αναφορά στην Ελλάδα και κυρίως στην Εγνατία), δίνει όμως χρήσιμες πληροφορίες γενικότερα για το οδικό σύστημα και για συγκεκριμένους οδικούς άξονες:

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Tο τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 15:3 (2017)

 • Thomas B. Dozeman, "The Book of Joshua in Recent Research," 270-288 (abstract)
 • David Tabb Stewart, "LGBT/Queer Hermeneutics and the Hebrew Bible," 289-314 (abstract)
 • Nicholas A. Elder, "New Testament Media Criticism," 315-337 (abstract)
 • R. B. Jamieson, "When and Where Did Jesus Offer Himself? A Taxonomy of Recent Scholarship on Hebrews," 338-368 (abstract)
 • Dov Weiss, "The Rabbinic God and Mediaeval Judaism," 369-390 (abstract)

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού KuD / In the current issue of KuD

Kerygma und Dogma 63:2 (2017)

Hans-Christian Kammler, "Die Theologie des Johannesevangeliums," 79-101

Ένα νέο βιβλίο για τις ερμηνευτικές μεθόδους / A new book on Bible hermeneutics

Das biblische MethodenseminarΑπό τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο σχετικά με τις ερμηνευτικές μεθόδους προσέγγισης του κειμένου της Αγίας Γραφής. Το πρωτότυπο σε αυτό το βιβλίο είναι ότι σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει παραδείγματα τόσο από την Παλαιά όσο κι από την Καινή Διαθήκη κι έτσι καθίσταται πολύτιμο εργαλείο για σπουδαστές και των δύο μερών της Αγίας Γραφής. Η δομή του κάθε κεφαλαίου είναι πολύ συγκεκριμένη: θεωρία της μεθόδου, περιγραφή των στόχων της μεθόδου, σχετική βιβλιογραφία, δύο παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου, ένα από την Παλαιά κι ένα από την Καινή Διαθήκη, σχετική βιβλιογραφία, συμπεράσματα και προτάσεις διδασκαλίας της μεθόδου μέσα στην τάξη.

Markus Lau / Nils Neumann, Das biblische Methodenseminar: Kreative Impulse für Lehrende (UTB 4612; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017)
364 σελίδες + 14 σχήματα +  10 πίνακες 
ISBN ISBN 978-3-8252-4612-9
34,99 (έντυπο) - 27,99 (ηλεκτρονική έκδοση)

Το τρέχον τεύχος του SEA / The current issue of SEA

Svensk Exegetisk Årsbok 81 (2016)

Exegetical Day 2015


Other articlesΤο τρέχον τεύχος του Iesus Aboensis / The current issue of Iesus Aboensis

Iesus Aboensis 2 (2017)

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Χρήσιμες συμβουλές: το μέγεθος της βιβλιογραφίας / Useful tips: the length of bibliography

Ο Tavis Bohlinger δίνει χρήσιμες συμβουλές για το εύρος και το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η βιβλιογραφία μίας φοιτητικής εργασίας βιβλικού περιεχομένου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο!

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek Roman and Byzantine Studies 57:2 (2017)

Στο τρέχον τεύχος του PEQ / In the current issue of PEQ

Palestine Exploration Quarterly 149:2 (2017)

 • David Gurevich, "The Water Pools and the Pilgrimage to Jerusalem in the Late Second Temple Period," 103-134 (abstract)
 • David Kennedy, "Losing—and Salvaging?—the Rural Landscape of Graeco-Roman Philadelphia," 135-161 (abstract)

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 25:2 (2017)

Jonathan Bourgel, "The Holders of the “Word of Truth”: The Pharisees in Pseudo-Clementine Recognitions 1.27–71," 171-200 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 64:4 (2017)

Esther Eidinow, "Ancient Greco-Roman Magic and the Agency of Victimhood," 394-417 (abstract)

Επαναξιολόγηση των δεδομένων για το Κουμράν / A re-assessment of the Qumran data

Στη σελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύονται αποσπάσματα από το πρόσφατο άρθρο του Gregory Doudna σχετικά με την χρονολόγηση των διαφόρων φάσεων ζωής της κοινότητας του Κουμράν. Ο συγγραφέας αξιολογεί τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα από το κτίριο και το κοιμητήριο καθώς κι από τα γύρω σπήλαια και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ των διαφορετικών περιόδων εγκατάστασης στην περιοχή. Η "κύρια" περίοδος εγκατάστασης θα πρέπει να τοποθετηθεί στον 1ο αι. π.Χ. Επιπλέον, χρονολογεί όλα τα χειρόγραφα του Κουμράν πριν το τ. του 1ου αι. π.Χ. ή τις αρχές του 1ου αι. μ.Χ., όταν τελικά το βιβλικό κείμενο σταθεροποιείται, μία εξέλιξη, την οποία ο Doudna συνδέει με την ανέγερση του Ναού από τον Ηρώδη:

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

Interpretation 73:1 (2017)

 • Stephen M. Wilson, "Blood Vengeance and the Imago Dei in the Flood Narrative (Genesis 9:6)," 263-273 (abstract)
 • Sonia E. Waters, "Reading Sodom through Sexual Violence Against Women," 274-283 (abstract)
 • Warren Carter, "Sanctioned Violence in the New Testament" 284-297 (abstract)
 • Laurie Brink, "From Wrongdoer to New Creation: Reconciliation in 2 Corinthians," 298-309 (abstract)

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:2 (2017)

 • Thomas Söding, " Ecce homo. Die johanneische Ikone des Menschen," 119-137 (abstract)
 • Johannes Zimmermann, "Zwei Mal »Lehren«? Ein Widerspruch zu Wolfgang Reinbolds Auslegung von Mt 28,19," 138-148 (abstract)

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Ιουδαίοι, Σαμαρείτες και Μουσουλμάνοι / Jews, Samaritans, and Muslims

Στη σειρά μελετών που έχει ξεκινήσει η ιστοσελίδα Marginalia έχουν αναρτηθεί δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα σχετικά κείμενα:

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:3 (2017)

 • Benjamin Edsall, "(Not) Baptizing Thecla: Early Interpretive Efforts on 1 Cor 1:17," 235-260 (abstract)
 • Jennifer Strawbridge, "Early Christian Epigraphy, Evil, and the Apotropaic Function of Romans 8.31," 315-329 (abstract)

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Οι διαφορετικές εκδοχές του Ιερεμία / The different versions of the book of Jeremiah

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο άρθρο της Shelley L. Birdsong σχετικά με τις δύο διαφορετικές εκδοχές του βιβλίου του Ιερεμία. Σχολιάζοντας την εξέλιξη που συχνά παρατηρείται στις παραδόσεις των βιβλικών κειμένων η Birdsong καταλήγει:
"The texts adapted to their different environments much like a species that evolves to survive. Contemporary interpreters can learn from this process by which sacred texts changed to meet the needs of various people throughout history. It gives us a model of how to reinterpret tradition for each new time and place. The “old” traditions were not deleted or discarded. They were not watered down or shrugged off as relative sentiments. “New” traditions were simply added to the long and polyphonic dialogue, amplifying the cacophony that continues on. So too, we are invited into the conversation, to add our own voices as we engage the texts, their history, and one another."

Παράξενες λιχουδιές / Strange delicacies

Image result for asarotos oikos
Λεπτομέρεια από το μωσαϊκό τύπου "ασάρωτου οίκου" που
εκτίθεται στο Μουσείο του Βατικανού.
Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο της η Sarah Bond συζητά τα αρχαιολογικά ευρήματα σχετικά με τη συνήθεια των εύπορων Ρωμαίων να εκτρέφουν μυωξούς οι οποίοι θεωρούνταν εξαιρετικός μεζές στα ρωμαϊκά δείπνα. Τα μικρά τρωκτικά εκτρέφονταν μέσα σε ειδικά αγγεία τα οποία ονομάζονταν dolia ή gliraria και τα οποία τοποθετούνταν μέσα στο έδαφος. Συνήθως τα τάιζαν με διάφορους ξηρούς καρπούς και νερό, όπως φαίνεται και στην παράσταση δίπλα. Τέτοια αγγεία βρέθηκαν σε διάφορες βίλλες της Ιταλίας, όπως, για παράδειγμα στην Πομπηία. 

Στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / In the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 12 (2016)The Languages of First-Century Palestine: An Introduction to Three Papers 

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128/10 (2017)

Christfried Böttrich, "Codex Sinaiticus and the use of manuscripts in the Early Church," 469-478 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Lydia Lee, "The enemies within: Gog of Magog in Ezekiel 38–39"

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Το τρέχον τεύχος του ZAC / The current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 21:1 (2017)
Themenheft: Marcion and His Gospel Herausgeberin: Uta Heil

 • Jason BeDuhn, "New Studies of Marcion’s Evangelion," 8-24 (abstract)
 • Dieter T. Roth, "Marcion’s Gospel and the History of Early Christianity: The Devil is in the (Reconstructed) Details," 25-40 (abstract)
 • Daniel A. Smith, "Marcion’s Gospel and the Resurrected Jesus of Canonical Luke 24," 41-62 (abstract)
 • T. J. Lang, "Did Tertullian Read Marcion in Latin? Grammatical Evidence from the Greek of Ephesians 3:9 in Marcion’s Apostolikon as Presented in the Latin of Tertullian’s Adversus Marcionem," 63-72 (abstract)
 • Thomas Johann Bauer, "Das Evangelium des Markion und die Vetus Latina," 73-89 (abstract)
 • Ulrich Schmid, "Das marcionitische Evangelium und die (Text-)Überlieferung der Evangelien," 90-119 (abstract)
 • Matthias Klinghardt, "Das marcionitische Evangelium und die Textgeschichte des Neuen Testaments. Eine Antwort an Thomas Johann Bauer und Ulrich B. Schmid," 110-120 (abstract)
 • Judith M. Lieu, "Marcion and the Corruption of Paul’s Gospel," 121-139 (abstract)
 • Claudio Moreschini, "Tertullian’s Adversus Marcionem and Middleplatonism," 140-163 (abstract)

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 63:3 (2017)

 • Marc Rastoin, "Jésus : Un « Fils de l'Homme » tourné vers les « Fils de Dieu ». Un nouveau regard sur Mt 11,27 et Lc 10,22," 355-369 (abstract)
 • Aļesja Lavrinoviča, "1 Cor 14.34–5 without ‘in All the Churches of the Saints’: External Evidence," 370-389 (abstract)
 • Daniel Lynwood Smith - Zachary Lundin Kostopoulos, "Biography, History and the Genre of Luke-Acts," 390-410 (abstract)
 • Michal Beth Dinkler, "Interpreting Pedagogical Acts: Acts 8.26–40 and Narrative Reflexivity as Pedagogy," 411-427 (abstract)
 • Jens Herzer, "Zwischen Mythos und Wahrheit: Neue Perspektiven auf die sogenannten Pastoralbriefe," 428-450 (abstract)
 • J. Albert Harrill, "‘Without Lies or Deception’: Oracular Claims to Truth in the Epistle to Titus," 451-472 (abstract)
 • Deane Galbraith, "Whence the Giant Jesus and his Talking Cross? The Resurrection in Gospel of Peter 10.39–42 as Prophetic Fulfilment of LXX Psalm 18," 473-491 (abstract)

H κληρονομιά της Παλμύρας / The legacy of Palmyra

Το μουσείο Ghetty έχει δημιουργήσει μία ψηφιακή έκθεση για την Παλμύρα με τις φωτογραφίες  του Louis Vignes (1864) και τα σχέδια του αρχιτέκτονα Louis-François Cassas από τον 18ο αι. Εξαιρετική ιστοσελίδα!

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:3 (2017)

Volker Rabens, "The Bible and ethics: Pathways for dialogue"

Το τρέχον τεύχος του DWJ / The current issue of DWJ

Distant Worlds Journal 2 (2017)
Dealing With Antiquity: Case Studies and Methodological Considerations in the Ethical Engagement of Ancient Materials

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

To τρέχον τεύχος του RB / The current issue of RB

Revue Biblique 124:1 (2017)
Actes de la journée d'études «Marcel Gauchet et les exégètes de l'Ancien Testament: monothéisme vétérotestamentaire et pouvoir politique en Israël, de quel Dieu s'agit-il?»

 • Laurent Villemin, "Introduction: Redécouvrir Le désenchantement du monde," 5-11 
 • Thomas Römer, "Le problème du monothéisme biblique," 12-25 (abstract)
 • Olivier Artus, "Gouverner et parler au nom de Dieu: La question du pouvoir en Nb 11-12," 26-37 (abstract)
 • Étienne Nodet, "La sécularisation: Un heureux défi," 38-56 (abstract)
 • 57 - 70 - 
 • BOURDIN, Bernard Bourdin, "Israélisme et christianisme au temps des Réformes: Les conditions théologico-politiques de l'autonomie moderne. Un cas topique: l'interprétation royaliste du 1er Livre de Samuel (8, 9-20)," 57-70 (abstract)
 • Marcel Gauchet, "Trente ans après," 71-82


Articles
 • Aron Pinker, "On an Enigmatic Verse (31:18) in Job's Final Oath," 83-102 (abstract)
 • Eric D. Reymond, Jean-Sébastien Rey, Jan Joosten, "A New Hebrew Word in Ben Sira 40:4 (Ms B IX verso, line 12 = Or. 1102),"   103-110  
Notes historiques
 • Dominique-Marie Cabaret, "Où était le premier palais d'Hérode?," 111-118

Notes archéologiques
 • Kevin Trehuedic, "Un timbre à pain militaire romain," 119-120


Μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis. Series Archaeologica online / Studies in the series Orbis Biblicus et Orientalis. Series Archaeologica online

Και πάλι στη σελίδα της Βιβλιοθήκης της Ζυρίχης διατίθενται ψηφιακά 10 μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis. Series Archaeologica με θέματα αρχαιολογίας της Παλαιστίνης κι ευρύτερα της Εγγύς Ανατολής. Οι μελέτες μέχρι και το 2013 είναι ελεύθερες για καταφόρτωση, οι υπόλοιπες θα απελευθερωθούν στο μέλλον:

Μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis online / Studies of Orbis Biblicus et Orientalis online

Στην ηλεκτρονική σελίδα της βιβλιοθήκης της Ζυρίχης έχουν αναρτηθεί πάνω από 35 μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis οι οποίες πραγματεύονται θέματα σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, τον αρχαίο Ισραήλ και την αρχαία Εγγύς Ανατολή. Με ελάχιστες εξαιρέσεις οι μελέτες μπορούν να καταφορτωθούν σε μορφή pdf:

Μελέτες του Jan Assmann online / Jan Assmann's studies online

Στην βιβλιογραφική βάση Propylaem Doc έχουν αναρτηθεί 322 άρθρα και σύντομες μελέτες του Jan Assmann κυρίως σχετικά με την αρχαία Αίγυπτο και τη θρησκεία της.

Χρήσιμα εργαλεία για την μεταγραφή βυζαντινών χειρογράφων / Useful tools for transcribing byzantine manuscripts

Ο George Sullivan στην ιστοσελίδα του απαριθμεί μια σειρά από χρήσιμες ιστοσελίδες με εργαλεία για την ανάγνωση και μεταγραφή των βυζαντινών μικρογράμματων χειρογράφων και δίνει επίσης μερικές βοηθητικές ασκήσεις ανάγνωσης: 

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Η ιστορία του ονόματος "Ιουδαίος" / The history of the name "Jew"

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ηλεκτρονικού περιοδικού Marginalia στο νέο βιβλίο της Cynthia Baker με τον τίτλο Jew, δημοσιεύεται το κείμενο της Annette Yoshiko Reed (University of Pennsylvania) σχετικά με την ιστορία του ονόματος "Ιουδαίος" και τον τρόπο που χρησιμοποιείται κυρίως από αρχαίους χριστιανούς συγγραφείς:

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:1 (2017)

Benjamin W.W. Fung / Aida B. Spencer / Francois P. Viljoen, "What does καθεξῆς in Luke 1:3 mean? Discovering the writing order of the Gospel of Luke"

Στο τρέχον τεύχος του Louvain Studies / In the current issue of Louvain Studies

Louvain Studies 40:1 (2017)

John Gillman, "The Story of Creation, Believing Humanity and God in Romans 8:18-25," 36-57 (abstract)

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του L. Stuckenbruck για τους πεπτωκότες αγγέλους / Book review of L. Stuckenbruck's, The Myth of Rebellious Angels

9780802873156.jpgΣτη σελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία του Daniel Machiela για το βιβλίο του Lauren Stuckenbruck (πανεπιστήμιο Μονάχου), The Myth of the Rebellious Angels: Studies in Second Temple Judaism and New Testament Texts. WUNT 335. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014: 

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 39:4 (2017)

 • Morna D. Hooker, "‘The Sanctuary of his Body’: Body and Sanctuary in Paul and John," 347-361 (abstract)
 • Matthew D.C. Larsen, "Accidental Publication, Unfinished Texts and the Traditional Goals of New Testament Textual Criticism," 362-387 (abstract)
 • Adam G. White, "The Rod as Excommunication: A Possible Meaning for an Ambiguous Metaphor in 1 Corinthians 4.21," 388-411 (abstract)
 • Benedict H. M. Kent, "Curses in Acts: Hearing the Apostles’ Words of Judgment Alongside ‘Magical’ Spell Texts," 412-440 (abstract)
 • Monique Cuany, "Jesus, Barabbas and the People: The Climax of Luke’s Trial Narrative and Lukan Christology (Luke 23.13-25)," 441-458 (abstract)
 • R. Drew Griffith, "Paul’s Knowledge of Aristophanes," 459-471 (abstract)

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Το τρέχον τεύχος του ETL / The current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 93:1 (2017)

 • Stephen C. Carlson, "The Polysemy of Πάλιν: With Particular Attention to Mark 15,13 (and John 18,40)," 51-74 (abstract)
 • Korinna Zamfir, "The Departing Paul: Some Reflections on the Meaning of Spendomai and its Early Christian Reception," 75-94 (abstract)
 • Stefan Koch, "Die Horizonte der Gemeindekonflikte in den Sendschreiben der Johannesoffenbarung," 95-105 (abstract)
 • Joseph Verheyden, "Eusthathius of Antioch on 'The Witch of Endor' (1 Sam 28): A Critique of Origen and Exegetical Method," 107-132 (abstract)

Ένα νέο βιβλίο για το κείμενο της Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας του Ιωσήπου / A new book on the text of Josephus' Jewish Antiquities

coverΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένα νέο βιβλίο σχετικά με την ιστορία του κειμένου του έργου του Ιωσήπου, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία. O συγγραφέας, É. Nodet, στηρίζεται κυρίως στην κριτική έκδοση του Benedikt Niese κι εστιάζει επίσης το ενδιαφέρον του στις περιλήψεις που προηγούνται των βιβλίων της Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας. Yποστηρίζει ότι δεν πρόκειται απλά για πίνακα περιεχομένων των βιβλίων, αλλά αποκαλύπτουν πτυχές της ιδεολογίας του συγγραφέας και της εξέλιξης του έργου του:

É. Nodet, Texte et sommaires des «Antiquités» de Josèphe: Editions multiples (Cahiers de la Revue Biblique, 89; Leuven, Peeters 2017)
Σελίδες:  IV-189
Τιμή: 56 €
ISBN: 978-90-429-3488-7

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

Zeitschrift für das Neue Testament 38/19 (2016)
2. Korintherbrief

Neues Testament aktuell

 • Peter Arzt-Grabner, "aktuell Dokumentarische Papyri und 2. Korintherbrief" 

Zum Thema

 • Ivar Vegge, "Der Zweite Korintherbrief – ein Brief über Versöhnung: Eine psychagogische, epistolographische und rhetorische Analyse"
 • Laurence L Welborn, "Paulus und der »Unrechttäter« des 2. Korintherbriefes: Das Ringen um Versöhnung"

Kontroverse

 • Manuel Vogel, "Einleitung zur Kontroverse"
 • Reimund Bieringer, "Verluste und Gewinne: Hermeneutische Überlegungen zu den Teilungshypothesen zum 2. Korintherbrief"
 • Lars Aejmelaeus, "Der 2. Korintherbrief als Drama von Streit und Versöhnung: Ein Plädoyer für die Briefteilung"

Hermeneutik und Vermittlung
 • Thomas Schmeller, "Christsein nach dem 2. Korintherbrief"


Ο Ιησούς κι η βία / Jesus and violence

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναδημοσιεύεται μέρος από το βιβλίο του Hector Avalos (Iowa State University) σχετικά με την βία στην Καινή Διαθήκη. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Avalos σχολιάζει το περιστατικό της εκδίωξης των εμπόρων από το Ναό στο Ιω 2,13-15 κι  απαντά κριτικά σε όσους θεωρούν ότι δεν πρόκειται για μια πράξη βίας εκ μέρους του Ιησού:

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Το τρέχον τεύχος του Liber Annuus / The current issue of Liber Annuus

Liber Annuus 65 (2016)

 • Riccardo Lufrani /  Jordi Cervera, "The Episode of the Bronze Serpent (Num 21:4-9): Exegesis, Topography and Archaeology," 23-48 (abstract)
 • Alviero Niccacci, "Due modelli di formazione nell’Antico Testamento," 49-75 (abstract)
 • Vincenzo Lopasso, "L’elezione di Israele in Malachia 1,2-5," 77-86 (abstract)
 • Yoel Elitzur, "The Divine Name ADNY in the Hebrew Bible: Surprising Findings," 87-106 (abstract)
 • Gregor Geiger, "Das hebräische Pausalsystem: Rezensionsartikel zu E. J. Revell, The Pausal System," 107-123 (abstract)
 • Matteo Munari, "‘No One Can Worship Two Lords’ (Matt 6:24a): Freeing the Logion from the Imagery of Slavery," 125-133 (abstract)
 • Frédéric Manns, "La guérison de l’hémorroïsse à la lumière de Malachie 3,19-20,"  135-141 (abstract)
 • Romano Penna, "Paolo di Tarso: componenti tipiche e atipiche della sua giudaicità," 143-155 (abstract)
 • Pino Di Luccio, "Il battesimo in Cristo Gesù," 157-178 (abstract)
 • Gregor Geiger, "Röm 14,21 und koscherer Wein," 179-191 (abstract)
 • Samuele Salvatori, "Paolo servo di Dio e padre dei Corinzi in 1Cor 1-4," 193-229 (abstract)
 • Leonardo Giuliano, "La dispositio di 1Cor 12–14: una proposta di composizione," 231-247 (abstract)
 • Antonio Pitta, "I gradi della mimesi nella Lettera ai Galati," 249-257 (abstract)
 • Sandro Carbone, "Il discernimento dello Spirito in san Paolo," 259-281 (abstract)
 • Alessandro Cavicchia, "Quale potere e quale compimento? La regalità di Gesù Nazareno e la dissolvenza dei poteri mondani. Struttura e significato di Gv 19,16-42," 283-313 (abstract)
 • Cesare Marcheselli-Casale, "Il Sommo Sacerdote i sacerdoti il popolo sacerdotale (Lettera agli Ebrei)," 315-349 (abstract)
 • Francesco Piazzolla, "La γυνή dell’Ap: funzione materna e sponsale della chiesa," 351-378 (abstract)
 • Giovanni Loche, "Una Via Crucis nel 1431. La testimonianza del pellegrinaggio di Mariano da Siena," 379-386 (abstract)
 • Asher Ovadiah / Sonia Mucznik, "Dionysos in the Decapolis," 387-405 (abstract)
 • Francesco Testaferri, "Magdala: una cittadina al tempo di Gesù. Breve storia delle fasi dell’esplorazione archeologica," 407-429 (abstract)
 • Gianantonio Urbani, "Il villaggio/città di Nain: archeologia delle architetture di un paesaggio antico," 431-452 (abstract)
 • Debra Foran / Annlee Dolan / Steven Edwards, "The First Season of Excavations of the Khirbat al-Mukhayyat Archaeological Project," 453-469 (abstract)
 • Rosario Pierri / Asher Ovadiah, "A Greek Dedicatory Inscription Found in the Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem," 471-481 (abstract)
 • Émile Puech, "L’inscription grecque de la cuve baptismale de Tabgha," 483-491 (abstract)


Marginalia: ο χαρακτηρισμός Ιουδαίος / Marginalia: the name 'Jew'

JewΣτη γνωστή ιστοσελίδα Marginalia έχει εγκαινιασθεί ένα forum με τη συμμετοχή έγκριτων ειδικών, οι οποίοι με αφορμή το νέο βιβλίο της Cynthia M. Baker, Jew, Rutgers University Press 2017 συζητούν τη σημασία και το περιεχόμενο του όρου "Ιουδαίος" από την αρχαιότητα ως σήμερα. Ήδη έχει αναρτηθεί ο σχολιασμός του Daniel Boyarin (University of California, Berkeley) και θα ακολουθήσουν κι άλλοι:


Daniel Boyarin, "Yeah Jew!"

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Jacobus W. Gericke, "Metaphysical perspectives on YHWH as a fictional entity in the Hebrew Bible"

+ Richard Pervo (11.5.1942-20.5.2017)

Pervo RichardΈφυγε από τη ζωή ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος Richard Pervo. Στο συγγραφικό του έργο εστίασε κυρίως στις Πράξεις των Αποστόλων αλλά και σε εξωκανονικά έργα του αρχέγονου Χριστιανισμού. Μεταξύ των έργων του ξεχωρίζουν το υπόμνημά του στις Πράξεις στη σειρά Hermeneia (2008), The Mystery of Acts: Unraveling Its Story (2008) και The Pastorals and Polycarp (2016). 

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Arethusa / In the current issue of Arethusa

Arethusa 50:2 (2017)

 • Mireille M. Lee, "The Gendered Economics of Greek Bronze Mirrors: Reflections on Reciprocity and Feminine Agency," 143-168 (abstract)
 • Aldo Tagliabue, "Learning from Allegorical Images in the Book of Visions of The Shepherd of Hermas," 221-255
 • Thomas A. Schmitz, "The Rhetoric of Desire in Philostratus’s Letters," 257-282 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Classical World / In the current issue of Classical World

Classical World 110:3 (2017)

 • Mikolaj Domaradzki, "The Beginnings of Greek Allegoresis," 299-321 (abstract)
 • Amy Lather, "Taking Pleasure Seriously: Plutarch on the Benefits of Poetry and Philosophy," 323-349 (abstract)
 • Irini Christophorou, "Homeric Precedents in the Representation of Lucan’s Pompey," 351-372 (abstract)

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft 129:1 (2017)

 • Israel Finkelstein / Oded Lipschits, "Geographical and Historical Observations on the old North Israelite Gideon tale in Judges," 1-18 (abstract)
 • Eric D. Reymond, "The Verb נשֹג in Second Temple Hebrew," 19-31 (abstract)
 • Ji Seong J. Kwon, "Shared Ideas in Job and Deutero-Isaiah," 32-46 (abstract)
 • Gili Kugler, "The Cruel Theology of Ezekiel 20," 47-58 (abstract)
 • Hervé Gonzalez, "Quelle unité à la fin des Douze prophètes? Les jugements divins en Zacharie 14 et Malachie," 59-83 (abstract)
 • Giulia Francesca Grassi, "Bemerkungen zu Ostrakon Clermont-Ganneau J8 (175+185) aus Elephantine," 84-97 (abstract)
 • Robert Miller, "The Witch at the Navel of the World," 98-102 (abstract)
 • Jennifer Andruska, "»Rape« in the Syntax of 2 Samuel 11:4," 103-109 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 70:2 (2017)

Donald Collett, "A place to stand: Proverbs 8 and the construction of ecclesial space," 166-183 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Scriptura / In the current issue of Scriptura

Scriptura 116:1 (2017)

Μερικά χαρακτηριστικά του Νόμου / Some features of the Law

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο του William S. Morrow (Queen's University) σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νόμου. Ο συγγραφέας εστιάζει στα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δίνει έναν ορισμό του Νόμου, τον συγκρίνει με άλλα νομικά κείμενα της Εγγύς Ανατολής και συζητά κάποιες ιδιαίτερες πτυχές του (όπως την πολυφωνία της Γραφής, τη σχέση Κανόνα και κοινότητας ή τη σχέση με το μονοθεϊσμό):

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Το τρέχον τεύχος του SJOT / The current issue of SJOT

Scandinavian Journal of Old Testament 30:2 (2016)

 • Raz Kletter, "Water from a Rock: Archaeology, Ideology, and the Bible," 161-284 (abstract)
 • Danilo Verde, "War-Games in the Song of Songs: A Reading of Song 2,4 in Light of Cognitive Linguistics," 185-297 (abstract)
 • Esias E. Meyer, "The Reinterpretation of the Decalogue in Leviticus 19 and the Centrality of the Cult," 198-214 (abstract)
 • Charles E. Baukal Jr., "Pyrophany on Mount Horeb: The Burning Bush," 215-235 (abstract)
 • F.E. Freeks, "Old Testament Figures as Possible Current “Mentors”: Exploratory Pastoral-Theological Reflections," 236-248 (abstract)
 • Karin Hügel, "King Davidʼs Exposure while Dancing: A Queer Reading of 2 Samuel 6," 249-260 (abstract)
 • Itzhak Amar, "The Twofold Literary Structure of the Chronistic David Narrative (1 Chr 11-29)," 261-279 (abstract)
 • Matthew David Wiseman, "Thou With Me: A Study in the Structure of Psalm 23," 280-293 (abstract)

Ένα νέο βιβλίο για την πρόσληψη των ευαγγελικών θαυμάτων θεραπείας / A new book on the reception of Gospel healing stories

coverΑπό τον εκδοτικό οίκο Peeters κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με μελέτες σχετικές με τα θαύματα θεραπείας των ευαγγελίων και την πρόσληψή τους. Το βασικό ερώτημα το οποίο αποπειρώνται να απαντήσουν οι συγγραφείς του νέου τόμου είναι κατά πόσο η πρόσληψη αυτών των καινοδιαθηκικών ιστοριών θεραπείας συνέβαλε στη διαμόρφωση της αντίληψης για την αναπηρία και το σώμα:

M. Schiefer Ferrari / J. Distelrath / W. Grünstäudl, Verzwecktes Heil? Studien zur Rezeption neutestamentlicher Heilungserzählungen (Biblical Tools 30; Leuven: Peeters, 2017)
ISBN: 978-90-429-3440-5
XII-225 p. 
79 EURO

Στο τρέχον τεύχος του RivBibl / In the current issue of RivBibl

Rivista Biblica 64: 1/2 (2016)
 • Angelo Passaro / Gian Luigi Prato, "La terra d'Israele concepita come relazione a distanza," 3-5
 • Flavio Dalla Vecchia, "Le origini del «popolo» definite come viaggio e migrazione," 7-33
 • Simone Paganini, "La terra: dono e responsabilità : Osservazioni sul ruolo della terra nel Deuteronomio e nella tradizione deuteronomica," 35-64
 • Cristina Caracciolo di Forino, "«Scuotiti la polvere àlzati!» (Is 52,2) : Consonanze tra il Sal 44 e Is 40-55," 65-108
 • Pierre Auffret, "Etude structurelle de Mc 13," 109-147
 • Hady Mahfouz, "«Cana» e «Cafarnao» : Per una significazione teologica della loro presenza nel Quarto Vangelo," 149-164
 • Francesco  Bianchini, "La categoria della figliolanza in Romani," 165-187
 • Santiago Guijarro Oporto, "Euangelion alle origini del cristianesimo," 189-208
 • Jordi  Redondo, "Changes in the system of the discourse markers in New Testament Greek," 209-224
 • Innocenzo Cardellini, "Taḥaš, un termine oscuro," 225-228

Βιβλιογραφίες για τις αρχαίες επιγραφές / Bibliographies for ancient inscriptions

Μία εξαιρετική συλλογή βιβλιογραφικών καταλόγων σχετικών με τις επιγραφές του ελληνορωμαϊκού κόσμου υπάρχει στη σελίδα του γνωστού λογισμικού Zotero. Πρόκειται για τη συλλογή EpiDig, η οποία ξεκίνησε το 2013 με τον Tom Elliott και συνεχίζει μέχρι και σήμερα με τη συνδρομή εθελοντών:

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 79:2 (2017)

 • Scott B. Noegel, "Evil Looms: Delilah--Weaver of Wicked Wiles," 187-204
 • Oded Tammuz, "Psalm 78: A Case Study in Redaction as Propaganda," 205-221
 • Garrick V. Allen, "Zechariah's Horse Visions and Angelic Intermediaries: Translation, Allusion, and Transmission in Early Judaism," 222-239
 • Richard J. Dillon, "A Narrative Analysis of the Baptist's Nativity in Luke 1," 240-260
 • Michael Pope, "The Downward Motion of Jesus' Sweat and the Authenticity of Luke 22:43-44," 261-281
 • Patrick E. Spencer, "'Mad' Rhoda in Acts 12:12-17: Disciple Exemplar," 282-298
 • Charles H. Cosgrove, "Banquet Ceremonies Involving Wine in the Greco-Roman World and Early Christianity," 299-316

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Οι ξύλινες πινακίδες του Bloomberg / The wooden tablets of Bloomberg

Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The New Yorker έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον άρθρο για τον Roger Tomlin, ο οποίος ανέλαβε την μεταγραφή των ξύλινων πινακίδων που βρέθηκαν μεταξύ 2010 και 2014 στην περιοχή του Bloomberg (Λονδίνο). Πρόκειται για περισσότερα από 400 κείμενα που χρονολογούνται στα χρόνια της βασιλείας του Νέρωνα κι αφορούν διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής ανθρώπων της Βρετανίας σε αυτήν την περίοδο:

Ποιοι ήταν οι πρώτοι χριστιανοί; / Who were the first Christians?

Στην ιστοσελίδα  Reading Religion η Sarah E. Rollens διαβάζει και σχολιάζει το βιβλίο του Thomas A. Robinson, Who Were the First Christians. Ο Robinson αμφισβητεί την γενικά αποδεκτή θέση ότι οι πρώτοι χριστιανοί προέρχονται από αστικά κέντρα κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της χριστιανικής περιόδου κι υποστηρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος τους προέρχεται από αγροτικές περιοχές:

Τι συνέβη τελικά στη Masada; / What actually happened in Masada?

Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Haaretz δημοσιεύεται ένα ενδιαφέρον άρθρο της Elizabeth Sloane σχετικά με τις πληροφορίες που αντλούμε από τα αρχαιολογικά ευρήματα όσον αφορά την ιστορικότητα της μαρτυρίας του Ιωσήπου ότι οι πολιορκημένοι Ιουδαίοι αυτοκτόνησαν ώστε να μην πέσουν στα χέρια των πολιορκητών Ρωμαίων. Σήμερα τα αρχαιολογικά ευρήματα φαίνεται να δείχνουν προς μία διαφορετική κατεύθυνση:


Στο τρέχον τεύχος του Relegere / In the current issue of Relegere

Relegere 6:2 (2016)

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Οι Ηρώδες της εποχής της Καινής Διαθήκης / The Herods of the NT period

Ένα εξαιρετικά κατατοπιστικό κείμενο για τους Ηρώδες που εμφανίζονται στην Καινή Διαθήκη αλλά και σε άλλα κείμενα της ίδιας περιόδου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Is that the Bible?:

Δέκα θεοί της Μεσοποταμίας / Ten Mesopotamian deities

Ένα σύντομο αλλά κατατοπιστικό κείμενο για τις κύριες θεότητες της Μεσοποταμίας έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Realm of History: 

Στο τρέχον τεύχος του RSR / In the current issue of RSR

Recherches de Science Religieuse 105:1 (2017)
To τρέχον τεύχος φέρει τον τίτλο "La christologie après Auschwitz" κι αποτελεί τη συνέχεια ενός παλαιόττερου αφιερώματος για τις σχέσεις Χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού μετά την εγκύκλιο Nostra aetate. Mεταξύ των άλλων άρθρων ξεχωρίζω το παρακάτω για την πατερική στάση απέναντι στους Ιουδαίους:

Michel Fédou, "La christologie patristique dans le contexte des débats avec les juifs," 39-56 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του FSR / In the current issue of FSR

Feminist Studies in Religion 33:1 (2017)

 • Rhiannon Graybill, "Yahweh as Maternal Vampire in Second Isaiah: Reading from Violence to Fluid Possibility with Luce Irigaray," 9-25
 • Ally Kateusz, "'She Sacrificed Herself as the Priest”: Early Christian Female and Male Co-Priests," 45-67 (abstract)
 • Ronit Irshai, "'And I Find a Wife More Bitter Than Death' (Eccl 7:26): Feminist Hermeneutics, Women’s Midrashim, and the Boundaries of Acceptance in Modern Orthodox Judaism," 69-86 (abstract)
 • Susanne Scholz, "On the 'Ordinary' Inclusion of Rape in the Teaching of the Hebrew Bible," 164-166
 • Beatrice Lawrence, "Cultural Theory, Popular Culture, and the Biblical Studies Classroom," 167-168

Οργανώνοντας μία αρχαία βιβλιοθήκη / Organizing an ancient library

Στην σελίδα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης για τα ελληνικά χειρόγραφα έχει αναρτηθεί το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του Matthew Nicholls σχετικά με τον τρόπο που οι αρχαίες βιβλιοθήκες οργάνωναν τα βιβλία τους: 

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Tα σπήλαια του Κουμράν / The caves of Qumran

Στη σελίδα Τhe Bible and Interpretation δημοσιεύεται το άρθρο της Claude Cohen-Matlofsky σχετικά με τα σπήλαια γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο του Κουμράν. Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για την σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των σπηλαίων και του κτιριακού συγκροτήματος του Κουμράν. Η συγγραφέας επανέρχεται στην αρχική θεωρία ότι τα σπήλαια χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και φύλαξη των χειρογράφων που προέρχονταν μάλλον από τη βιβλιοθήκη του Ναού, ενώ κάποια άλλα από αυτά πρέπει να γράφτηκαν στο Κουμράν.

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / The current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:3 (2017)

 • Benjamin Edsall, "(Not) Baptizing Thecla: Early Interpretive Efforts on 1 Cor 1:17," 235-260 (abstract)
 • Jennifer Strawbridge, "Early Christian Epigraphy, Evil, and the Apotropaic Function of Romans 8.31," 315-329 (abstract)
 • Andreas Hoffmann, "Kommunikation in der Kirche des 3. Jahrhunderts, written by Eva Baumkamp," 331-338 (abstract


Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 68:1 (2017)

 • Lena-Sofia Tiemeyer, "Death or Conversion: The Gentiles in the Concluding Chapters of the Book of Isaiah and the Book of the Twelve," 1-22 (abstract)
 • Joshua W. Jipp, "Hospitable Barbarians: Luke’s Ethnic Reasoning in Acts 28:1–10," 23-45 (abstract)
 • David M. Moffitt, "Jesus’ Heavenly Sacrifice in Early Christian Reception of Hebrews: A Survey," 46-71 (abstract)
 • Joseph E. Sanzo / Lorne R. Zelyck, "The Text and Function of P. Berol. 11710 Revisited," 72-92 (abstract)
 • Matthew Kuhner, "Ignatius of Antioch’s Letter to the Ephesians 19.1 and the Hidden Mysteries: A Trajectory of Interpretation from Origen to Thomas Aquinas," 93-120 (abstract)
 • Robert Morgan, "Liberal Theological Hermeneutics," 212-229 (abstract)

O ρόλος του Λευί στα κείμενα του Κουμράν / Levi's role in the texts of Qumran

Στην ιστοσελίδα The Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί το άρθρο της Liora Goldman σχετικά με την παρουσία και τον ρόλο του Λευί στα κείμενα του Κουμράν. Αυτό που προκύπτει είναι ότι τα κείμενα της Νεκράς Θάλασσας επεξεργάζονται τις βιβλικές ιστορίες με τέτοιον τρόπο ώστε ο Λευί κι η γενιά του να αποκτήσουν μία περισσότερο σημαντική θέση μέσα σε αυτά και μάλιστα σε σχέση προς το αξίωμα του αρχιερέα. Αυτή η διαπίστωση, ωστόσο, θέτει εκ νέου το ζήτημα των συγγραφέων αυτών των κειμένων και της πιθανής σύνδεσής τους με ιερατικούς κύκλους. Χαρακτηριστικά καταλήγει η συγγραφέας:

"The Qumran Aramaic scrolls thus rework and expand the biblical stories concerning the tribe of Levi in order to highlight its centrality and the importance of the high priesthood. They stress Levi’s and his sons’ distinctive status as priests serving in the sacred place, their integrity and righteousness, and the divine wisdom imparted to them. Although such general brush strokes are clear, numerous questions remain unanswered regarding this tradition and these texts. For example, was a priestly-scribal circle responsible for the production of these predominantly priestly texts (ALD, Testament of Qahat, VA)? Are they all informed by a common ideology, and if so, how should this outlook be defined? Why were they written in Aramaic rather than Hebrew (or Greek)? Does their language evince their early authoritative status or feature the Levitical line’s special status within the people as the “true” descendants of the “Aramean” Abraham and Jacob from Haran? Although the theory that they were composed by a priestly circle in the Jerusalem temple towards the end of the third century, up until the rise of the Hasmoneans remains the most plausible and convincing, it does not provide answers to many of these other questions."

Οι πάπυροι της ερήμου της Ιουδαίας / Legal papyri of the Judean desert

Έγγραφο για την καταχώρηση γης
κατά τη ρωμαϊκή απογραφή του 127 μ.Χ.
Αρχείο της Babatha. Πηγή: wikimedia 
Στην ιστοσελίδα της ASOR δημοσιεύεται το σύντομο άρθρο του Philip Esler σχετικά με τη σημασία των αραμαϊκών παπύρων συμβολαιογραφικού περιεχομένου που βρέθηκαν στην έρημο της Ιουδαίας. Πρόκειται για περίπου 100 παπύρους που χρονολογούνται μεταξύ του 100 π.Χ. και του 200 μ.Χ. Ανάμεσά τους οι γνωστότεροι είναι εκείνοι που προέρχονται από το "Σπήλαιο των Επιστολών" κι ανήκουν στο αρχείο μιας εύπορης γυναίκας, της Babatha, κόρης του Shim'on, η οποία κατέφυγε εκεί στη διάρκεια της επανάστασης του Bar Kochba:


Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:1 (2017)

Jacob J. Scholtz, "Between the Mount of Transfiguration and Jerusalem and beyond: The chiastic structure of Matthew 17:14–20:34"

Συνέδριο για την Ορθόδοξη Ερμηνευτική / Conference on Orthodox Biblical Hermeneutics

Αφίσα ΣυνεδρίουΗ Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου (Τομέας Μελέτης της χειρόγραφης παράδοσης της Καινής Διαθήκης)  διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα 

"Ορθόδοξη Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης: ιστορία, θεωρία, προοπτικές"

από την Πέμπτη 11 Μαΐου έως την Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Παρκ, στην παραλία του Βόλου (Δεληγιώργη 1), και σε αυτό θα λάβουν μέρος με εισηγήσεις διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Προβλέπεται να ξεκινήσει στις 5 μ.μ. την Πέμπτη 11 Μαΐου, ενώ θα ολοκληρωθεί με την θεία λειτουργία την Κυριακή 14 Μαΐου.
  
Το συνέδριο θα έχει ταυτόχρονη μετάφραση σε ελληνικά και αγγλικά και πραγματοποιείται με την οικονομική συνδρομή της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας (EKD).

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JTI / In the current issue of JTI

Journal of Theological Interpretation 11:1 (2017)
A Dialogue: Richard Hays’s Echoes of Scripture in the Gospels
Edited by C. Kavin Rowe

 • C. Kavin Rowe, "Learning from Echoes II: Richard B. Hays on Scripture in the Gospels," 1-4
 • R. W. L. Moberly, "Scriptural Echoes and Gospel Interpretation: Some Questions," 5-20
 • Richard Bauckham, "Markan Christology according to Richard Hays: Some Addenda," 21-36
 • Marianne Meye Thompson, "Hearing Voices: Reading the Gospels in the Echo Chamber of Scripture," 37-49
 • N. T. Wright, "Pictures, Stories, and the Cross: Where Do the Echoes Lead?," 49-68
 • David F. Ford, "Reading Backwards, Reading Forwards, and Abiding: Reading John in the Spirit Now," 69-84
 • Richard B. Hays, "Continuing to Read Scripture with the Evangelists: A Response," 85-100

Ένα αρχαίο προτραίτο της μητέρας του Ιησού; / An ancient portrait of the Mother of Jesus?

world-oldest-image-mary-syria_1Στην σελίδα Realm of History παρουσιάζεται η θεωρία της Mary Joan Winn Leith (η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα επαναλαμβάνει τη θέση του Michael Peppard σε παλαιότερο δημοσίευμα των New York Times) ότι η παράσταση μίας γυναίκας που σκύβει επάνω από ένα πηγάδι στην κατ' οίκον εκκλησία της Dura-Europos δεν είναι η Σαμαρείτιδα, όπως κατανοούνταν ως σήμερα, αλλά η Μαρία, η μητέρα του Ιησού. Η σκηνή που αναπαρίσταται είναι εκείνη του Ευαγγελισμού, εμπνευσμένη όμως όχι από το κατά Λουκάν ευαγγέλιο αλλά από την αντίστοιχη ιστορία του ευαγγελισμού στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. [Είναι άλλωστε γνωστό ότι το συγκεκριμένο εξωκανονικό κείμενο επηρέασε την εικονογραφική απόδοση της σκηνής του Ευαγγελισμού]. Η οικία όπου βρέθηκε η συγκεκριμένη παράσταση μαζί με άλλες ανάλογες χρονολογείται στον 3ο αι. μ.Χ. κι οι περισσότερες παραστάσεις από αυτήν φυλάσσονται σήμερα σε μουσείο του Yale.

Στο τρέχον τεύχος του ET / In the current issue of ET

Expository Times 128:8 (2017)

 • Mark S. Aidoo, "Empowering Followers in the Politics of Spiritual Leadership: A Narrative Critical Study of 1 Samuel 1:1–28," 365-375 (abstract)
 • Marion L. S. Carson, "Circumcision of the Heart: Extrinsic and Intrinsic Religiosity in Romans 1–5," 376-384 (abstract)

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ο κολοφών του βιβλίου του Ιώβ / The colophon in the book of Job

Στην σελίδα The Bible and Interpretation o Thomas M. Bolin (St. Norbert College) συζητά τη σημασία του κολοφώνος στα αρχαία κείμενα κι εξετάζει ειδικά την περίπτωση του βιβλίου του Ιώβ:

H έννοια του πλησίον στο βιβλίο της Εξόδου / The notion of neighbour in the book of Exodus

Στην ιστοσελίδα The Torah ο Richard Elliott Friedman (Πανεπιστήμιο της Georgia και Πανεπιστήμιο της California, San Diego) εξηγεί ποιο είναι το περιεχόμενο της εβραϊκής λέξης re‘a που αντιστοιχεί στον όρο πλησίον. Ο Friedman υποστηρίζει ότι ο όρος αυτός δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στους ομοεθνείς, όπως συνήθως κατανοείται, αλλά ότι η εντολή του Θεού στην ΠΔ αφορά και τους αλλοεθνείς:

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

To τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 48:2 (2017)

 • Charlotte Hempel, "Wisdom and Law in the Hebrew Bible and at Qumran," 155-181 (abstract)
 • Tyler A. Stewart, "Jewish Paideia: Greek Education in the Letter of Aristeas and 2 Maccabees," 182-202 (abstract)
 • Atar Livneh, "Deborah’s New Song: The Historical Résumé in LAB 32:1-11 in Context," 203-245 (abstract)
 • Benedikt Eckhardt, "Craft Guilds as Synagogues? Further Thoughts on 'Private Judean-Deity Associations'," 246-260 (abstract)
 • Pieter W. van der Horst, "A Short Note on the Epitaph of Ama Helenê Ioudaia," 261-265 (abstract)
 • Géza G. Xeravits, "Goddesses in the Synagogue?," 266-276 (abstract)
 • Christopher J. Cornthwaite, "Wayward Jews, God-fearing Gentiles, or Curious Pagans? Jewish Normativity and the Sambathions," 277-297 (abstract)

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Mια χρήσιμη βάση δεδομένων με νομίσματα / A useful database with Roman coins

Μία πολύ χρήσιμη βάση δεδομένων ρωμαϊκών νομισμάτων, η Online Coins of the Roman Empire (OCRE), είναι πλέον διαθέσιμη διαδικτυακά. Η βάση περιέχει περισσότερα από 43.000 νομίσματα, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για αυτά καθώς και υψηλής ανάλυσης εικόνες. 

Τα πολλά πρόσωπα του Μωυσή / The many faces of Moses

Στην ιστοσελίδα Ancient Origins o Mark Oliver δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο για τέσσερις εκδοχές της ζωής του Μωυσή, οι οποίες διαφέρουν αρκετά από την εκδοχή της Βίβλου. Για τον Μανεθώ ο Μωυσής ήταν ένας Αιγύπτιος ιερέας με εγκληματική δράση που εκδιώχθηκε από την Αίγυπτο μαζί με τους οπαδούς του όταν προσπάθησαν να καταλάβουν την χώρα. Ο Στράβων θεωρούσε ότι ο Μωυσής ήταν ένας φιλόσοφος που κατέληξε στο μονοθεϊσμό ως τη μόνη αληθινή θρησκεία. Για τον Ιουδαίο ιστορικό Αρτάπανο ο Μωυσής ήταν ένας ήρωας πολέμου στην Αίγυπτο που κατόρθωσε να καταλάβει την Αιθιοπία. Τέλος, ο Τάκιτος θεωρούσε ότι ο Μωυσής ήταν ηγέτης του λαού του που τους οδήγησε στην Χαναάν και τους δίδαξε ότι δεν χρειάζεται να πιστεύουν στους θεούς. Αν κι ο ίδιος δεν πίστευε σε κάποια θρησκεία, εισήγαγε για το λαό του μία νέα για να εξασφαλίσει τη συνοχή τους. Οι πολλές αυτές εκδοχές της ιστορίας του Μωυσή αποτελούν αναμφίβολα μια απόδειξη πώς τα ιστορικά γεγονότα (τα οποία κάποιες φορές είναι πλέον δύσκολο να ανιχνευχθούν) διαμορφώνονται σε νέες ιστορίες όπου οι προϋποθέσεις (ιστορικές, πολιτισμικές ή ιδεολογικές) αυτών που τις κατασκευάζουν μπορούν να ανιχνευθούν.

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 110:2 (2017)

 • Ishay Rosen-Zvi, "Pauline Traditions and the Rabbis: Three Case Studies," 169-194 (abstract)
 • Matthew Kuhner, "The 'Aspects of Christ'(Epinoiai Christou) in Origen's Commentary on the Epistle to the Romans," 195-216 (abstract)
 • Ra‘anan Boustan, Joseph E. Sanzo, "Christian Magicians, Jewish Magical Idioms, and the Shared Magical Culture of Late Antiquity," 217-240 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του BABELAO / In the current issue of BABELAO

BABELAO 6 (2017)

H επίδραση του Επιφάνιου στο Χριστιανισμό της Ύστερης Αρχαιότητας / The influence of Epiphanius on the Christianity of Late Antiquity

Στην σελίδα Ancient Jew Review o Adam McCollum συζητά την επίδραση που είχε το έργο του Επιφανίου σε μη ελληνόφωνες χριστιανικές κοινότητες της Ύστερης Αρχαιότητας κυρίως μέσα από τις μεταφράσεις του:

Tα χειρόγραφα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά / The manuscript collection of St. Catherine's Monastery, Mount Sinai

Η πλούσια σε χειρόγραφα βιβλιοθήκη της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά είναι πλέον επισκέψιμη διαδικτυακά για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Εξαιρετικό νέο για όσους ασχολούνται με την ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης!

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ένας ξεχασμένος πάπυρος της Αποκάλυψης / A neglected papyrus of Revelation

P.Vindob. G 35894
P.Vindob. G 35894 (Φωτογραφία: ιστολόγιο Brice C. Jones)
O Brice C. Jones συζητά σε ανάρτησή του ένα ξεχασμένο πάπυρο με απόσπασμα από την Αποκάλυψη, τον P.Vindob. G 35894, ο οποίος εξαιτίας του αποσπασματικού του χαρακτήρα δεν έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο Gregory-Aland (GA). Ο Jones συζητά τις πιθανές χρήσεις ενός τόσο μικρού χειρογράφου και διατυπώνει την άποψη ότι ίσως πρόκειται για μαγικό φυλακτό ή για κάποιο κείμενο που το είχε μαζί του κάποιος μοναχός της Αιγύπτου, επειδή του ήταν ιδιαίτερα αγαπητό. Χρονολογείται στον 7ο/8ο αι.

Μουσεία και αρχαιοκαπηλεία / Museums and illegal antiquities trafficking

Στην ιστοσελίδα του National Geographic δημοσιεύεται το ενδιαφέρον άρθρο του Nick Romeo σχετικά με τις παράνομες κάποιες φορές διαδρομές απόκτησης αρχαιοτήτων από γνωστά μουσεία του κόσμου και με κεντρικό πρόσωπο τον αρχαιολόγο Χρήστο Τσιρογιάννη, αρχαιολόγο και συνεργάτη του Scottish Centre for Crime and Justice Research του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης: 

To τρέχον τεύχος του Bible and Critical Theory / The current issue of Bible and Critical Theory

Bible and Critical Theory 13:1 (2017)

Στο τρέχον τεύχος του Antichthon / In the current issue of Antichthon

Antichthon 50 (2016)

 • Diana Burton, "Utopian Motifs in Early Greek Concepts of the Afterlife," 1-16 (abstract)
 • Efi Papadodima, "The Rhetoric of Fear in Euripides’ Phoenician Women," 33-49 (abstract)
 • Bruce Marshall, "An Aureus of Pompeius Magnus," 107-133 (abstract)
 • Ioannis Ziogas, "Famous Last Words: Caesar’s Prophecy on the Ides of March," 134-153 (abstract)

H σχέση βαβυλωνιακών κειμένων με τα κείμενα του Κουμράν

Στην σελίδα Ancient Jew Review ο Henryk Drawnel έχει αναρτήσει ένα σύντομο ενδιαφέρον άρθρο για την πιθανή πρόσληψη στοιχείων, κυρίως αστρολογικών, από τα βαβυλωνιακά κείμενα στα αραμαϊκά κείμενα του Κουμράν:

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Το τρέχον τεύχος StTh / The current issue of StTh

Studia Theologica 71:1 (2017)

 • Gitte Buch-Hansen, "Beyond the New perspective: Reclaiming Paul’s anthropology," 4-28 (abstract)
 • Outi Lehtipuu, "To remarry or not to remarry? 1 Timothy 5:14 in early Christian ascetic discourse," 29-50 (abstract)
 • Halvor Moxnes, "From canon to context: Reading Paul in a time of cultural complexity," 51-68 (abstract)
 • Ehud Ben Zvi, "Chronicles and social memory," 69-90 (abstract)


Αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία στην έρευνα της ΚΔ / Using secondary literature in NT research

Ένα εξαιρετικά βοηθητικό άρθρο του Andrew Byers στο ιστολόγιο The Academic Logos Blog προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα βοηθήματα που ο ερευνητής μπορεί να αξιοποιήσει στην έρευνά του για κείμενα της ΚΔ:

Ο πάπυρος του Δερβενίου / Derveni Papyrus

Ο πάπυρος του Δερβενίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, γραμμένο στον αρχαιότερο (αν όχι μοναδικό) πάπυρο που βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος. Ο πάπυρος χρονολογείται μεταξύ 340-320 π.Χ. και φυλάσσεται σήμερα στον Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε στη νεκρική πυρά ενός τάφου στο Δερβένι, έξω από την Θεσσαλονίκη. Το κείμενο, είναι γραμμένο σε 26 στήλες και είναι πολύ καταστραμμένο καθώς ο πάπυρος είναι καμμένος. Το ίδιο το κείμενο χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. και περιέχει την εσχατολογική διδασκαλία ενός μάντεως, ο οποίος όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί.
Στη σελίδα του Center of Hellenic Studies - Harvard University δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο στην edition princeps (2006) και στην νεότερη έκδοση των στηλών Ι-VI από τον Franco Ferrari:Το τρέχον τεύχος του RSB / The current issue if RSB

Ricerche storico bibliche 29:1/2 (2017)

 • Flavio Dalla Vecchia, "«Chi può narrare le potenti opere del Signore?» (Sal 106,2) : Modelli di intervento di Dio nella storia; introduzione," 5-12
 • Paolo Xella, "Dio/dèi nella storia e storia con dio/dèi : (la problematica storico religiosa)," 13-30
 • Germano Galvagno, "Un nuovo YHWH, un nuovo Israele, una nuova storia : il contributo del racconto sacerdotale all'interno del Pentateuco," 31-56
 • Grazia  Papola, "«E sapranno che io sono il Signore» (Es 7,5) : L'intervento liberatore di Dio come giudizio e rivelazione," 57-70
 • Gianantonio  Borgonovo, "Alle fonti della teologia storica deuteronomistica," 71-108
 • Dionisio  Candido, "Ester, ovvero Dio fuori dalla storia? : Le forme del libro a confronto," 109-128
 • Angelo  Passaro, "Sapienza e storia : Brevi considerazioni su Sir 44-50," 129-138
 • Marco  Settembrini, "«Una pietra si staccò dal monte» (Dn 2,34) : l'avvicendamento dei regni e la salvezza nell'apocalittica giudaica," 139-158
 • Ludwig  Monti, "«La congregazione dei poveri possederà la terra» : il peser del Salmo 37 (4Q171)," 159-178
 • Maria Brutti, "Dalle έπιφάνειαι di 2 Maccabei alla πρόνοια di Flavio Giuseppe : Alcune linee di sviluppo," 179-198
 • Roberto  Vignolo, "Il Dio d'Israele nel vangelo di Gesù di Nazaret : Dall'evento kerygmatico al racconto/documento quadriforme - un approccio narrativo," 199-253
 • Daniele  Pevarello, "Modelli di intervento divino : la vita degli «uomini divini» nella biografia greca," 255-286
 • Santi Grasso, "Gli angeli nel Vangelo di Matteo : la decadenza di un paradigma interpretativo dell'azione di Dio nella storia," 287-332
 • Ermenegildo  Manicardi, "L'intervento di Dio nella storia : il modello lucano dei «racconti iniziali» (Lc 1-4 e At 1-5)," 333-364
 • Maria Armida Nicolaci,  "L'«ora» e i «segni» nella storia del Figlio dell'uomo secondo Giovanni," 365-406
 • Giuseppe Pulcinelli, "La storia della salvezza secondo Paolo : compimento e rivelazione nell'evento Cristo," 407-432
 • Claudio  Doglio, "L'evento pasquale : chiave per comprendere la vicenda cosmica secondo l'Apocalisse," 433-456
 • Giacomo  Canobbio, "Miracolo," 457-466

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Oι πληροφορίες για τη ρωμαϊκή οικονομία στο έργο του Πλίνιου του Πρεσβύτερου / Data on Roman economy in the work of Pliny the Elder

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο David B. Hollander κάνει μια κριτική αποτίμηση των πληροφοριών που δίνει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο έργο του Φυσική Ιστορία σχετικά με την οικονομία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας:

Μία ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ Κουμράν και Masada / An interesting link between Qumran and Masada

Η Sidnie White Crawford συζητά μία ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ του Κουμράν και της Masada στην ιστοσελίδα Bible History Daily. Ειδικότερα, παρουσιάζει τα συμπεράσματα της έρευνας της Ada Yardeni, η οποία εντόπισε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα μεταξύ χειρογράφων του Κουμράν και του απόκρυφου που βρέθηκε στο βιβλίο του Ιησού του Ναυί στην Μasada. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο τόπος αντιγραφής του πρέπει να ήταν το Κουμράν. Η Sidnie White Crawford επισημαίνει και μία δεύτερη σύνδεση, μεταξύ των Ύμνων της Θυσίας του Σαββάτου, των οποίων έξι αντίγραφα βρέθηκαν στα σπήλαια του Κουμράν κι ενός αντιγράφου του ίδιου κειμένου που βρέθηκε και πάλι στην Masada στο ίδιο σημείο όπως και του απόκρυφο του Ιησού του Ναυί.

Το λιμάνι της Καισάρειας / The harbor of ancient Caesarea

Αποτέλεσμα εικόνας για caesarea harbor renovation
Aεροφωτογραφία του αρχαίου λιμένα της Καισάρειας όπου
γίνονται οι εργασίες αναστήλωσης (Πηγή: jns.org)
Το έργο αναστήλωσης του λιμένα της αρχαίας Καισάρειας έφερε στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα, όπως την είσοδο του αρχαίου λιμένα, τη βάση βωμού της λατρείας των αυτοκρατόρων, επιγραφές και μικρά αντικείμενα (παράσταση της επτάφωτης λυχνίας ή αγαλματίδια θεών) αλλά και μία συναγωγή. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Haaretz τα ευρήματα επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές τη μαρτυρία του Ιωσήπου στο έργο του Ιουδαϊκός Πόλεμος σχετικά με το φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης της πόλης από τον Ηρώδη. Για περισσότερα διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας:


Μαγειρεύοντας ρωμαϊκά / Roman cooking

Σχετική εικόναΓια όσους ενδιαφέρονται για μερικές συνταγές της κουζίνας της αρχαίας Ρώμης μπορούν να διαβάσουν το σύντομο άρθρο της Carla Reimer στη σελίδα του PBS/NOVA:

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Αποκαλυπτική και τα αραμαϊκά κείμενα του Κουμράν / Apocalyptic and the aramaic texts of Qumran

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Andrew Perrin δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον σύντομο κείμενο, όπου αναζητά τις πηγές της αποκαλυπτικής στα αραμαϊκά κείμενα του Κουμράν. Ειδικότερα, εστιάζει στο Απόκρυφον Γενέσεως, στην Αποκάλυψη Αμραμ, την αραμαϊκή εκδοχή του Δανιήλ και στο Απόκρυφον Λευί: 

Το ιδεολογικό υπόβαθρο των Νεεμία-Έσδρα / The ideological background of Nehemiah / Esra

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Donna J. Laird (Ashland Theological Seminary) συζητά το ιδεολογικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των βιβλίων Νεεμία-Έσδρα:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17:2 (2017)

Jeremy D. Smoak, "From Temple to Text: Text as Ritual Space and the Composition of Numbers 6:24–26"

Γυναίκες υπό διωγμό (;) / Women under persecution

Picture O Brice C. Jones στο ιστολόγιό του παρουσιάζει και σχολιάζει ένα ενδιαφέρον παπυρολογικό εύρημα. Πρόκειται για έναν πάπυρο του 3ου αι. μ.Χ. (P.Got. 11) που περιέχει μία επιστολή μεταξύ χριστιανών. Μία χριστιανική κοινότητα γράφει σε μία άλλη ή σε έναν χριστιανό ζητώντας να δείξει την αναμενόμενη μεταξύ αδελφών αγάπη σε μία ομάδα γυναικών που μεταφέρονται εκεί για να παρουσιαστούν στον επίτροπο. Σύμδωνα με την εκτίμηση των ειδικών ίσως το περιστατικό θα πρέπει να συνδεθεί με το διωγμό του Διοκλητιανού:

[ -ca.?- ] ἐγώ τε κ̣αὶ ο̣ἱ̣ | σὺν [ἐμοί σε προσ]α̣γορεύομ̣ε̣ν̣ | ἐν κ(υρί)ῳ. καθὼς δέ σοί ἐστιν |  πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς ἐν κ(υρί)ῳ βοηθ[εῖ]ν | καὶ ταύταις ἀγομέναις πρὸς τὸν ἐπίτροπον ἐπιδ\ώσε̣ι̣ς/ [τ]ὴ̣ν ἀγάπην̣ | σου, διʼ ὧν ἐὰν παράσχῃ αὐταῖς. | ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι | ἐν κ(υρί)ῳ.

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Verbum et ecclesia / A new article of biblical interest in the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Hulisani Ramantswana, "Creation retold: Use of Scripture and tradition in Sirach 16:24–17:14"

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Andries G. van Aarde, "‘By faith alone’ (undivided loyalty) in light of change agency theory: Jesus, Paul and the Jesus-group in Colossae"

Το τρέχον τεύχος του BibInt / The current issue of BibInt

Biblical Interpretation 25:2 (2017)

 • Carey Walsh, "The Beasts of Wisdom: Ecological Hermeneutics of the Wild," 135-148 (abstract)
 • Michael J. Seufert, "A Walk They Remembered: Covenant Relationship as Journey in the Deuteronomistic History," 149-171 (abstract)
 • Elaine James, "'The Plowers Plowed': The Violated Body in Psalm 129," 172-189 (abstract)
 • Wongi Park, "The Black Jesus, the Mestizo Jesus, and the Historical Jesus," 190-205 (abstract)
 • Karen J. Wenell, "Kingdom, Not Kingly Rule: Assessing the Kingdom of God as Sacred Space," 206-233 (abstract)
 • Andrew Burrow, "Bargaining with Jesus: Irony in Mark 5:1-20," 234-251 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ΒΤΒ / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 47:2 (2017)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στον καινοδιαθηκολόγο καθηγητή John Pilch, ο οποίος έφυγε από την ζωή το 2016:
 • Don C. Benjamin, "The Land Rights of Women in Deuteronomy," 67-79 (abstract)
 • Victor H. Matthews, "The Art of Lying in King David's Court," 80-86 (abstract)
 • Douglas E. Oakman, "The Political Meaning of a Cipher—John 21:11," 87-94 (abstract)
 • Santiago Guijarro, "The Transfiguration of Jesus and the Easter Visions," 95-99 (abstract)
 • Pieter F. Craffert, "Alternate States of Consciousness and Biblical Research," 100-110 (abstract)
 • Esther Miquel, "The Contribution of John Pilch to the Critical Interpretation of “the Extraordinary” in the Bible," 111-117 (abstract)