Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Ο βασιλιάς Δαυίδ, ο Ισραήλ και ο Ιούδας / King David, Israel and Judah

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Mahri Leonard-Fleckman σχετικά το ρόλο που διαδραμάτισε ο Ισραήλ κι ο Ιούδας στη διαμόρφωση των παραδόσεων για το ενωμένο βασίλειο στα χρόνια του Δαυίδ:

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 4:4 (2016)

 • Judith Gärtner, "The Historical Psalms. A Study of Psalms 78; 105; 106; 135, and 136 as Key Hermeneutical Texts in the Psalter," 373-399 (abstract)
 • Anja Klein, "Praying Biblical History. The Phenomenon of History in the Psalms," 400-426 (abstract)
 • Sophie Ramond, "The Growth of the Scriptural Corpus by Successive Rewritings. The Case of the So-called 'Historical Psalms'," 427-449 (abstract)
 • Sue Gillingham, "Psalms 105 and 106 and the Participation in History through Liturgy," 450-475 (abstract
 • Mark J. Boda, "The Torah and Spirit Traditions of Nehemiah 9 in their Literary Setting. Moses and the Prophets Redivivi,"  476-491 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JSOT / In the current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 40:4 (2016)

 • Peter Bekins, "Tamar and Joseph in Genesis 38 and 39," 375-397 (abstract)
 • Cat Quine, "On Dying in a City Gate: Implications in the Deaths of Eli, Abner and Jezebel," 399-413 (abstract)
 • Albert Kamp, "The Conceptualization of God's Dwelling Place in 1 Kings 8: A Cognitive Approach," 415-438 (abstract)
 • Michael Lefebvre, "‘On His Law He Meditates’: What Is Psalm 1 Introducing?," 439-450 (abstract)
 • Nadav Na'aman, "A Violation of Royal Prerogative: The Shebna Prophecy (Isaiah 22.15–19) in Context," 451-465 (abstract)
 • Rhiannon Graybill, "‘Hear and Give Ear!’: The Soundscape of Jeremiah," 467-490 (abstract)
 • Caryn Tamber-Rosenau, "Female Diplomats in Jewish Elephantine? A New Look at a Papyrus from the Yedaniah Archive," 491-510 (abstract)

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Το τρέχον τεύχος του Relegere / The current issue of Relegere

Relegere 5:1 (2015)

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 25:4 (2016)

 • Angela Kim Harkins, "The Odes of Solomon as Solomonic Pseudepigrapha," 247-273 (abstract)
 • Nathalie LaCoste, "Writing the Exodus in Egypt: The Role of Place in Shaping Jewish Narratives,"  274-298 (abstract)
 • Daniel Lloyd, "Universalism in 3 Baruch,"  299-325 (abstract)

Έβδομη συνάντηση του Biblicum

Η έβδομη συνάντηση της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαΐου και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος)
Εισηγήτρια θα είναι η αν. καθηγήτρια του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου.

«Δείκτες της εν Χριστώ λατρείας στην προς Γαλάτας Επιστολή και η σημασία της χρήσης τους από τον απόστολο»

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Η συνάντηση του Exegeticum για τον μήνα Μάιο

Η συνάντηση του EXEGETICUM για τον μήνα Μάϊο θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα  6:00 μμ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: π. Γεώργιος Βασιλάκης, PhD Candidate in Theology and Semiotics, Catholic University of Lyon, CADIR - Center for the Analysis of Religious Discourse

ΘΕΜΑ: «Το Αφηγηματικό Πρόγραμμα στη Βίβλο και η δυναμική της Εκφοράς»

Η συνάντηση πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια του 2ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου  του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας, «Σημειωτική και Βίβλος» (16-20 Μαΐου 2016).

Δύο νέα βιβλία στη σειρά IVBS / Two new volumes in the IVBS series

Η σειρά International Voices in Biblical Studies εκδίδει και διαθέτει ελεύθερες στο διαδίκτυο μελέτες που αφορούν κυρίως στην πρόσληψη. Το χαρακτηριστικό αυτών των μελετών είναι ότι οι συγγραφείς τους προέρχονται από περιοχές του κόσμου που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των βιβλικών σπουδών:

J. Barclay, Paul and the Gift - βιβλιοκρισία στην σελίδα Marginalia / J. Barclay, Paul and the Gift - Marginalia review

John M. G. Barclay, Paul and the Gift, Eerdmans, 2015, 672pp., $70 Διαβάστε στη γνωστή ιστοσελίδα Marginalia την πολύ καλή βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου του John Barclay, Paul and the Gift, στο οποίο ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος επανέρχεται στο θέμα της χάριτος έτσι όπως αυτή κατανοείται από τον Παύλο στις επιστολές του προς Ρωμαίους και προς Γαλάτας.