Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 112:3 (2015)

Anja Klein, "»Zieht heraus aus Babel«, Beobachtungen zum Zweiten Exodus im Deuterojesajabuch," 279-299 (abstract)

Tο τρέχον τεύχος του SEA / The current issue of SEA

Svensk exegetisk årsbok 80 (2015)

Exegetical Day 2014
Philip A. Harland, "Associations and the Economics of Group Life: A Preliminary Case Study of Asia Minor and the Aegean Islands"
Tessa Rajak, "Jewish Culture in the Greek-Speaking Diaspora in the Century after the Destruction: Hellenization and Translation"
Anders Runesson, "Placing Paul: Institutional Structures and Theological Strategy in the World of the Early Christ-believers"

Other articles

 • Ola Wikander, "Finding Indra, Finding Torah—The Story of Shibamata Taishakuten and Josiah’s Renovation"
 • Matthew Goff, "Warriors, Cannibals and Teachers of Evil: The Sons of the Angels in Genesis 6, the Book of the Watchers and the Book of Jubilees"
 • Torsten Löfstedt, "Myths, Visions, and Related Literary Forms in the Gospels"
 • Sigurd Grindheim, "Divine and Human Forgiveness: A Response to Tobias Hägerland"
 • Tommy Wasserman, "Textkritisk kommentar till provöversättningen av Lukasevangeliet 9:51–19:28"
 • Petter Spjut, "The Protestant Historiographic Myth and the Discourse of Differentiation in Scholarly Studies of Colossians"
 • Paul Linjamaa, "The Pit and the Day from Above: Sabbath-Symbolism in the Gospel of Truth and the Interpretation of Knowledge"


Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 61:4 (2015)

 • Peter J. Tomson, "The Song of Songs in the Teachings of Jesus and the Development of the Exposition on the Song," 429-447 (abstract)
 • Martinus C. de Boer, "The Original Prologue to the Gospel of John," 448-467 (abstract)
 • Hugo Mendez, "‘Night’ and ‘Day’ in John 9.4–5: A Reassessment," 468-481 (abstract)
 • Soham Al-Suadi, "Magie und Apokalyptik im Zentrum lukanischer Geschichtsschreibung – Historizität am Beispiel von Apg 13.6–12," 482-504 (abstract)
 • Simon Butticaz, "Vers une anthropologie universelle ? La crise galate : fragile gestion de l'ethnicité juive," 505-524 (abstract)
 • Mary R. D'Angelo, "Roman ‘Family Values’ and the Apologetic Concerns of Philo and Paul: Reading the Sixth Commandment," 525-546 (abstract)
 • Thomas Witulski, "Παπίας ἐπίσκοπος? – Zur Frage nach dem Bischofsamt des Papias von Hierapolis," 547-565 (abstract)
 • Joel D. Estes, "Reading for the Spirit of the Text: nomina sacra and πνεῦμα Language in P46," 566-594 (abstract)
 • Peter Malik, "The Corrections of Codex Sinaiticus and the Textual Transmission of Revelation: Josef Schmid Revisited," 595-614 (abstract)


Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Ένα άρθρο για τον γνωστικισμό στο τρέχον τεύχος του Numen / An article on Gnosticism in the current issue of Numen

Numen 62:4 (2015)

Thomas Gaston, "The Egyptian Background of Gnostic Mythology," 389-407 (abstract)

Το λεξικό της ελληνικής της Βυζαντινής περιόδου online / The Dictionary of the Byzantine Greek Language (LBG) online

Είναι διαθέσιμο ως βάση δεδομένων με λειτουργίες αναζήτησης το Lexikon zur byzantinischen Gräzität, ένα πολύτιμο λεξικογραφικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα κείμενα της πατερικής περιόδου. Μέχρι τώρα διαθέσιμοι είναι οι τόμοι Α-Ρ και καλύπτει την περίοδο από τον 4ο έως και 15ο αι. μ.Χ.:

RSR: Παλαιότερα άρθρα ελεύθερα στο διαδίκτυο / RSR: older articles free online

Το περιοδικό Recherches de Science Religieuse δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σειρά παλαιότερων άρθρων του. Από τον κατάλογο επιλέγω όσα έχουν σχέση με τη θεματική του ιστολογίου:

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

Zeitschrift für Neues Testament 18/35 (2015)

 • Christian Strecker, "Anstöße der Ritualforschung Das Ritual als Forschungsfeld der neutestamentlichen Exegese"
 • Hal Taussig, "Was bei Tisch passiert: Ein ritualtheoretischer Blick auf die eucharistischen »Einsetzungsworte«"
 • Richard E. DeMaris, "Ritualforschung: Eine Bereicherung für die neutestamentliche Wissenschaft"
 • Peter Wick, "Übernahme und Zurückweisung von Ritualen und rituellen Praktiken im Markusevangelium"
 • Kristina Dronsch, "Einleitung zur Kontroverse Setzt die Brotrede Joh 6 das Abendmahl voraus?"
 • Jan Heilmann, "»Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben.« Zur Bedeutung einer schwer verdaulichen Aussage"
 • Udo Schnell, "Symbol und Wirklichkeit Zu einer notwendigen Bedingung johanneischen Denkens"
 • Anni Hentschel, "Die Fußwaschung – ein verhindertes Ritual"

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)In die Skriflig / In Luce Verbi 49:2 (2015)

Η αλληγορική ερμηνεία του Μάρκου / The allegoric interpretation of Mark

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί μία κριτική του James F. McGrath για την αλληγορική ερμηνεία που προτείνει για το ευαγγέλιο του Μάρκου ο Richard Carrier: