Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

EABS Research Grants

Starting in 2014, the EABS are making available two annually awarded research grants of 400 Euros each.

The EABS Research Grants are intended to support well-defined research projects of high quality in Biblical Studies and related areas, by enabling their authors to participate in the EABS Annual Conference, present papers related to their research, and establish or enhance working relationships with other researchers in their field.

As a rule, every year EABS will award two Research Grants of €400 each. It is possible for a team consisting of two EABS members to apply for a Research Grant together, provided that they meet all the eligibility criteria (see below), but the amount awarded will remain the same.

The review panel reserves the right not to award a grant in a given year.

In 2014, deadline to submit a grant application is November 1, 2014. 

EABS’ Annual Meeting will take place in Cordoba, Spain, July 12-15, 2015.

A full description of the grants and their purpose, eligibility criteria, and application guidelines can be found here .

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

Early Christianity 5:2 (2014)

  • Hans Förster, "Patrick Sänger, Ist unsere Heimat im Himmel? Überlegungen zur Semantik von πολίτευμα in Phil 3,20," 149-177 (abstract)," 
  • Lorne R. Zelyck, "Recontextualizing Papyrus Oxyrhynchus 840," 179-198 (abstract)
  • Jason Robert Combs, "A Walking, Talking Cross: The Polymorphic Christology of the Gospel of Peter," 198-219 (abstract)
  • Tobias Nicklas, "Christian Apocrypha and the Development of the Christian Canon," 220-240 (abstract)


Ένας συλλογικός τόμος για τα δευτεροκανονικά βιβλία / Α new volume on the Deuterocanonical books

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter ο τόμος με τα πρακτικά της 10ης Διεθνούς Συνάντησης για τα δευτεροκανονικά βιβλία που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι το 2013:

Géza G. Xeravits  / József Zsengellér / Xavér Szabó, Canonicity, Setting, Wisdom in the Deuterocanonicals: Papers of the Jubilee Meeting of the International Conference on the Deuterocanonical Books (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 22), de Gruyter, Berlin 2014
xii, 284 pages
ISBN: 978-3-11-036723-2
€ 99,95 


Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 45:4/5 (2014)

  • Magnar Kartveit, "Samaritan Self-Consciousness in the First Half of the Second Century b.c.e. in Light of the Inscriptions from Mount Gerizim and Delos," 449-472 (abstract)
  • Hans Debel, "Anchoring Revelations in the Authority of Sinai: A Comparison of the Rewritings of “Scripture” in Jubilees and in the P stratum of Exodus," 471-492 (abstract)
  • John Curran, "Philorhomaioi: The Herods between Rome and Jerusalem," 493-522 (abstract)
  • David A. Friedman, "Josephus on the Servile Origins of the Jews," 523-550 (abstract)
  • Yishai Kiel, "Penitential Theology in East Late Antiquity: Talmudic, Zoroastrian, and East Christian Reflections," 551-583 (abstract)Κριτική του νέου βιβλίου του Richard Carrier / A review of Richard Carrier's new book

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί η κριτική του James F. McGrath για το νέο βιβλίο του Richard Carrier σχετικά με τον ιστορικό Ιησού:

Did Jesus Die in Outer Space? Evaluating a Key Claim in Richard Carrier’s On the Historicity of Jesus

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Πρώτη συνάντηση του Biblicum / First meeting of Biblicum

Η πρώτη  συνάντηση του Biblicum θα γίνει την  Δευτέρα 3  Νοεμβρίου 2014, ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Εισηγητής: Ιωάννης Καραβιδόπουλος

"Το εγώ του κεφ. 7 της προς Ρωμαίους είναι αυτοβιογραφικό του Παύλου ή όχι;"

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 95:2 (2014)Η ιστορία πρόσληψης του βιβλικού κειμένου: προβλήματα και προκλήσεις / The reception history of the biblical text: problems and challenges

Ένα ενδιαφέρον κείμενο του Brennan Breed για την ιστορία της πρόσληψης του βιβλικού κειμένου και τις δυνατότητες που προσφέρει στο σύγχρονο βιβλικό επιστήμονα φιλοξενείται στη σελίδα The Bible and Interpretation: 


Σημειώνω εδώ την κατακλείδα του κειμένου:
"We biblical scholars must imagine ourselves not as zookeepers racing around trying to fit escaped animals back in their contextual cages. Instead, we must set out to study the text, including its variable forms and its varying capacities to make sense out in the wild, wherever it has managed to roam, from the ancient world to the modern. Biblical scholars can work together to chart the wanderings of such texts, looking at how they work – or do not work – in different local contexts, examining how they change – quickly or slowly, discontinuously or gradually – in different settings. In short, biblical criticism need to imagine itself again as a marginal fringe, a discipline comprised only of supplements all the way down."

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Τα ιερά bamot της Παλαιάς Διαθήκης / The bamot shrines of the Old Testament

Στη σελίδα Bible History Daily του περιοδικού Biblical Archaeology Review δημοσιεύεται ένα σύντομο άρθρο για τα ανοικτά ιερά σε υψηλούς τόπους, για τα οποία γίνεται λόγος στην Παλαιά Διαθήκη: