Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Journal for Late Antique Religion and Culture / In the current issue of Journal for Late Antique Religion and Culture

Journal for Late Antique Religion and Culture 10 (2016)

Josef Lössl, "Theology as Academic Discourse in Greco-Roman Late Antiquity"

Οι ραββίνοι κι ο ρωμαϊκός πολιτισμός / The rabbis and Roman culture

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Burton L. Visotzky σχετικά με τον τρόπο που οι ραββίνοι προσέλαβαν το ρωμαϊκό πολιτισμό και τον ενσωμάτωσαν στον ιουδαϊσμό της εποχής τους:

Στο τρέχον τεύχος του JSOT / In the current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 41:2 (2016)

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Karolien Vermeulen, "The Body of Nineveh: The Conceptual Image of the City in Nahum 2–3"

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128:4 (2017)

  • Sang Mok Lee, "The Unknown Exorcist in Mark 9:38–40: A Study of Diversity and Inclusiveness in Early Christianity," 157-167 (abstract)
  • Peter Malik, "Some Notes on the Semantics of οἱ δοκοῦντες in Galatians 2," 168-176 (abstract)
  • Amos Yong, "Back to the Future: Ancient Writings on the Apocalypse for the 21st Century," 177-179 (abstract)

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of the Pseudepigrapha 26:2 (2016)

Γάμοι με αρπαγή γυναικών στο βιβλίο των Κριτών / Marriage by capture in the Book of Judges

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο της Katherine Southwood (St John's College, Oxford) σχετικά με την αρπαγή γυναικών με σκοπό τη σύναψη γάμου στην περίπτωση του Κρ 21:

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:1 (2017)

  • David E. Wilhite, "Was Marcion a Docetist? The Body of Evidence vs. Tertullian’s Argument," 1-36 (abstract)
  • Stephen C. Carlson, "Eschatological Viticulture in 1 Enoch, 2 Baruch, and the Presbyters of Papias," 37-58 (abstract)
  • Johannes van Oort, "Manichaean Women in a Pseudo-Augustinian Testimony: An Analysis of the North African Testimonium de Manichaeis sectatoribus," 85-94 (abstract)