Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In luce verbi 49:2 (2015)

Martin H. Pohlmann, "Embracing a vision of the New Jerusalem (Rv 21:1−22:5) to impact on life and society"

Συνέδριο για τον Κανόνα και την αυθεντία του / Conference on the Canon and its authority

Η σημασία του κανόνα και ο ρόλος της αυθεντίας ο οποίος προσδίδεται στα βιβλία που περιέχονται σε αυτόν αποτελεί το θέμα του διεθνούς συνεδρίου που θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στις 6 Μαΐου 2015. Οι εισηγητές θα προσεγγίσουν θέματα όπως ποιες είναι οι συνέπειες της κανονικοποίησης συγκεκριμένων βιβλίων για την πίστη και την ηθική των ομάδων που αποδέχονται τον κανόνα ή κατά πόσο και με ποιο τρόπο η αποδοχή της αγιότητας αυτών των βιβλίων υπαγορεύει την χρήση και την παράχρησή τους.

6 May 2015
University of Edinburgh - New College

Πρόγραμμα / Schedule
9.00-9.15         Welcome
9.15-10.00 John Collins (Yale University), “Uses of Torah in the Second Temple Period”
10.00-10.45 Michael Satlow (Brown University), "Bad Prophecies"

10.45-11.00 Coffee
11.00-11.45 Manfred Oeming (Universität Heidelberg), “The Way of God: Ethics and Ritual as                               Birthplaces of Canonicity”
11.45-12.30 Timothy Lim (University of Edinburgh), “The Insufficiency of Divine Inspiration”

12.30-13.30 Lunch

14.00-14.45 John Barton (University of Oxford), “How far does the content of canonical texts                                 matter?
14.45-15.30 Walter Moberly (University of Durham), “Canonicity and religious truth: What role,                           if any, should a traditional canon play today?”
15.30-1615 Craig Evans (Acadia Divinity School), “Jesus and the Beginnings of the Christian                               Canon of Scripture”

16.15-17.00 Tea

17.00-17.45 Shaye Cohen (Harvard University), “Some Reflections on the Canon”
17.45-18.00 Closing Remarks

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 127:1 (2015)

 • Paul Michael Kurtz, "The Way of War: Wellhausen, Israel, and Bellicose Reiche," 1-19 (abstract)
 • Michaela Bauks, "Erkenntnis und Leben in Gen 2–3 – Zum Wandel eines ursprünglich weisheitlich geprägten Lebensbegriffs," 20-42 (abstract)
 • Gianni Barbiero, "The Structure of Job 3," 43-62 (abstract)
 • Gard Granerød, "The former and the future temple of YHW in Elephantine: a traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism," 63-77 (abstract)
 • Daniel D. Pioske, "Memory and its Materiality: The Case of Early Iron Age Khirbet Qeiyafa and Jerusalem," 78-95 (abstract)
 • Edmond L. Gallagher, "Is the Samaritan Pentateuch a Sectarian Text?," 96-107 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 22:1 (2015)

 • Dennis Mizzi, "Qumran Period i Reconsidered: An Evaluation of Several Competing Theories 1," 1-42 (abstract)
 • Noam Mizrahi, "The Cycle of Summons: A Hymn from the Seventh Song of the Sabbath Sacrifice (4Q403 1i 31–40)," 43-67 (abstract)
 • Richard Hidary, "Revisiting the Sabbath Laws in 4Q264a and Their Contribution to Early Halakha," 68-92 (abstract)
 • Eshbal Ratzon, "The Gates Cosmology of the Astronomical Book of Enoch," 93-111 (abstract)

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Ποιητική και διακειμενικότητα στην Αποκάλυψη / Poetics and intertextuality in the book of Revelation

Από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν σε μία διεπιστημονική ημερίδα στην Φρανκφούρτη το 2012 κι είχε ως θέμα τη θεώρηση της Αποκάλυψης ως ένα λογοτεχνικό κείμενο. Μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύονται οι μελέτες του τόμου είναι η γλώσσα, το φιλολογικό είδος, οι διακειμενικές σχέσεις με την Παλαιά Διαθήκη, το τέταρτο ευαγγέλιο και κείμενα του ελληνορωμαϊκού κόσμου: 

Stefan Alkier / Thomas Hieke / Tobias Nicklas (hrsg.), in Zus.-Arb. m. Michael Sommer, Poetik und Intertextualität der Johannesapokalypse (WUNT I 346), Tübingen: Mohr Siebeck, 2015
IX, 475 σσ. 
ISBN 978-3-16-152966-5
€ 149.00
Poetik und Intertextualität der Johannesapokalypse
Περιεχόμενα
I. Philologie und Textgeschichte 
Thomas Paulsen: Zu Sprache und Stil der Johannes-Apokalypse - Dieter Zeller: Zum Tempusgebrauch in der Offenbarung des Johannes - Martin Karrer: Textgeschichte und Demarkationsprozesse der Johannesoffenbarung - Jörg Frey: Das Corpus Johanneum und die Apokalypse des Johannes. Die Johannes-legende, die Probleme der johanneischen Verfasserschaft und die Frage der Pseudonymität der Apokalypse - Arthur Manukyan: Die Johannesapokalypse und die armenischen Bibelübersetzungen im Wandel der Zeit - Ertrag, Tendenzen und Perspektiven der Forschung

II. Poetologische Untersuchungen 
Peter v. Möllendorff: "Nimm und verschling es!" Elemente einer Poetik der Johannes-Apokalypse - Marco Frenschkowski: Apokalyptik und Phantastik. Kann die Johannesoffenbarung als Text phantastischer Literatur verstanden werden? Ein Essay - Stefan Alkier/Tobias Nicklas: Wenn sich Welten berühren. Beobachtungen zu zeitlichen und räumlichen Strukturen in der Apokalypse des Johannes - Robyn J. Whitaker: The Poetics of Ekphrasis. Vivid Description and Rhetoric in the Apocalypse - Annette Weissenrieder: Bilder zum Sehen - Bilder zum Hören? Über die Grenzen von visuellem Bild und Sprache als Ekphrasis in Apk 17

III. Intertextualität und Intermedialität 
Thomas Hieke: Die literarische und theologische Funktion des Alten Testaments in der Johannesoffenbarung - Adela Yarbro Collins: Rewritten Prophets. The Use of Older Scripture in Revelation - Edmondo F. Lupieri: From Sodom and Balaam to the Revelation of John. Transtextual Adventures of Biblical Sins - Michael Sommer: Pech und Schwefel. Das Motivfeld Sodom und der Tag YHWHs in der Offenbarung - Luca Arcari: Vision and Tradition. Authoritative Past in the Reconfiguration of Visionary Experiences according to the Revelation to John The Son of Man in Rev 1:7.12-20 - Jan Willem van Henten: The Intertextual Nexus of Revelation and Graeco-Roman Literature - Daniele Tripaldi: Der Geist und das Gedächtnis. Die Johannesoffenbarung als prophetische Erinnerung an Jesusworte - Ian Boxall: Riding White Horses. An Intertextual Study of Rev 6:1-2 in the Light of its Reception History - Sotirios Despotis: Die himmlische Liturgie der Apokalypse (Kap. 4-5) in ihrem Kontext und die Interaktion mit der östlichen irdischen Liturgie

Πλοία επάνω σε νομίσματα / Ships on coins

Noah's ArkΣτην ηλεκτρονική σελίδα CoinWeek δημοσιεύεται ένα σύντομο άρθρο για τις παραστάσεις καραβιών επάνω σε ελληνικά, φοινικικά και ρωμαϊκά νομίσματα. Ειδική μνεία γίνεται στην παράσταση της Κιβωτού του Νώε (φωτο) σε νομίσματα της Απάμειας κατά τον 2ο/3ο αι. μ.Χ., όταν Ιουδαίοι κατέλαβαν αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η παράσταση της Κιβωτού ως ενός κιβωτίου συμφωνεί με την ελληνική απόδοση στη μετάφραση των Ο΄ της λέξης tebah, την οποία χρησιμοποιούσε το εβραϊκό για να περιγράψει το σκάφος του Νώε και της οικογένειάς του: 

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ITQ / Two articles of biblical interest in the current issue of ITQ

Irish Theological Quarterly 80:2 (2015)

 • David Luscombe, "Peter Comestor and Biblical Chronology," 136-148 (abstract)
 • Brendan Byrne, "A Step Too Far: A Critique of Francis Moloney’s Understanding of ‘the Scripture’ in John 20:9," 149-156 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 45:2 (2015)

 • David M. Bossman, "Theologies Have Their Consequences," 66-67
 • Robert K. Gnuse, "Seven Gay Texts: Biblical Passages Used to Condemn Homosexuality," 68-87 (abstract)
 • Timothy Milinovich, "The Parable of the Storm: Instruction and Demonstration in Mark 4:1–41," 88-98 (abstract)
 • Ryan Patrick McLaughlin, "The Interruption of Patriarchal Calculation by the Unnamed Female Other in Mark 14:3–9," 99-107 (abstract)
 • Halvor Moxnes, "Does the History of the Canon Matter? Contextualizing the Debate over the Authority of the New Testament Canon," 108-115 (abstract)

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του RSB / The current issue of RSB

Ricerche storico bibliche 26:1/2 (2014)

 • Thomas Römer, "La construction d'Abraham comme ancêtre oecuménique," 7-23
 • Flavio DallaVecchia, "Abramo : all'origine d'Israele ; il dibattito sull'identità nazionale," 25-47
 • André Wénin, "L' histoire d'Abraham dans la Genèse et dans les autre récits de l'A.T. : une approche narrative," 49-73
 • Donatella Scaiola, "Abramo nella tradizione profetica," 75-87
 • Luca Mazzinghi, "Abramo nella tradizione sapienziale biblica (Sir 44,19-21.22; Sap 10,5)," 89-102
 • Marco Pavan, "La rilettura messianica della figura di Abramo nel Sal 105 e nel IV libro del Salterio," 103-143
 • Giuseppe Bellia, "Un seminomade per padre," 145-168
 • Anna Passoni Dell'Acqua, "Da "Abram l'emigrante" ad "Abraam l'amato da Dio" : sfumature del ritratto "abramitico" di scuola ellenistica (LXX)," 169-203
 • Émile Puech, "Abraham dans les manuscrits de la mer Mort," 205-233
 • Sabino Chialà, "Riletture della figura di Abramo in alcuni testi apocrifi giudaici," 235-249
 • Francesca Calabi, "Le migrazioni di Abramo in Filone di Alessandria," 251-267
 • Romano Penna, "La funzione di Abramo nel pensiero di Paolo in rapporto al giudaismo del tempo," 269-289
 • Pasquale Basta, "Paolo rilegge Abramo : dal discorso teologico ai quadri etnici," 291-311
 • Carlo Broccardo, "Tra il primo piano e lo sfondo : Abramo nel Vangelo secondo Luca," 313-325
 • Augusto Barbi, "La promessa ad Abramo in Atti : fondamento della storia di salvezza," 327-345
 • Maurizio Marcheselli, "Il riferimento ad Abramo in Gv 8,31-59 : funzione retorica in un contesto polemico," 347-386
 • Giovanni C. Bottini, "'Abramo, nostro padre ... amico di Dio': Abramo nella Lettera di Giacomo (2,21-23)," 387-395
 • Cesare Marcheselli-Casale, "Aqedah : barbaro ineluttabile destino? Da Abramo - Isacco a Gesù di Nazaret via Flavio Giuseppe a partire da Eb 11,17-19 con approdo a Eb 5,7-8," 397-429
 • Craig E. Morrison, "Il cuore perfetto (lbh shlymh) di Abramo nella letteratura targumica e cristiana antica," 431-452
 • Rosario Gisana, "Il ciclo di Abramo in 1Clemente ed Ebrei : influssi giudaici o filoniani?," 453-471

Το τρέχον τεύχος του HBTh / The current issue of HBTh

Horizons in Biblical Theology 37:1 (2015)

 • Robert L. Foster, "The Christian Canon and the Future of Biblical Theology," 1-12 (abstract)
 • Jeannine K. Brown, "Is the Future of Biblical Theology Story-Shaped?," 13-31 (abstract)
 • Walter Brueggemann, "Futures in Old Testament Theology: Dialogic Engagement," 32-49 (abstract)
 • Jeffrey W. Aernie, "Participation in Christ: An Analysis of Pauline Soteriology," 50-68 (abstract)