Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JRF / In the current issue of JFR

Journal of Religion and Film 19:1 (2015)
Αρκετές μελέτες και κριτικές που αφορούν στην πρόσληψη βιβλικών θεμάτων και προσώπων στον σύγχρονο κινηματογράφο φιλοξενούνται στο τρέχον τεύχος του περιοδικού:


Film Reviews
Denis J. Bekkering, "Leviathan"
Danny Pegg, "Noah"

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThR / A new article of biblical interest in the current issue of ThR

Theologische Rundschau 80:2 (2015)

Andreas Lindemann, "Neuere Literatur zum »Synoptischen Problem«" 214-250

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Journal of Eastern Christian Studies / An article of biblical interest in the current issue of Journal of Eastern Christian Studies

Journal of Eastern Christian Studies 66:3-4 (2014)

Sara Schulthess, "Liste des manuscrits arabes des lettres de Paul: Résultats préliminaires," 153-167

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του FSR / A new article of biblical interest in the current issue of FSR

Feminist Studies in Religion 31:1 (2015)

Ira D. Mangililo, "When Rahab and Indonesian Christian Women Meet in Third Space" (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article of biblical interest in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Tέσσερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης στο Dumbarton Oaks / Four NT manuscripts in Dumbarton Oaks

Η βιβλιοθήκη του Dumbarton Oaks φιλοξενεί σήμερα μία σειρά από χειρόγραφα και παπύρους. Μεταξύ αυτών και τέσσερα της Καινής Διαθήκης:

Acc. No. BZ.1939.12 = GA l 2139 (Ευαγγελιστάριο) -  11ος/12ος αι.
Acc. No. BZ.1962.35 = GA 1521 (Καινή Διαθήκη και Ψαλτήρας) - έτος 1084
Acc. No. BZ.1974.1 =  GA 705 (κατά Λουκάν και κατά Ιωάννην) - 13ος αι.
Acc. No. BZ.2009.033  (Τετρατευάγγελον) - 13ος αι. 

Κεφάλαια από την εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη του P. Anderson / Chapters from the P. Anderson's Introduction to the NT

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχουν αναρτηθεί δύο κεφάλαια από το νέο βιβλίο του Paul N. Anderson, From Crisis to Christ: A Contextual Introduction to the New Testament (Nashville, TN: Abingdon, 2014):

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

Interpretation 69:2 (2015)


  • L.J. Claassens, "Tragic laughter : laughter as resistance in the Book of Job," 143-155
  • Michael Patella, "And God created laughter: the Eighth Day," 156-168Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A newarticle of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 71:3 (2015)

Funlola O. Olojede, "Woman Wisdom and the ethical vision of the book of Proverbs: An African reflection"

RBL 22.5.2015

Susanna Drake, Slandering the Jew: Sexuality and Difference in Early Christian Texts
Reviewed by Sara R. Johnson

Rubén R. Dupertuis and Todd Penner, eds., Engaging Early Christian History: Reading Acts In The Second Century
Reviewed by Christopher Stroup

Susan Gillingham, A Journey of Two Psalms: The Reception of Psalms 1 and 2 in Jewish and Christian Tradition
Reviewed by Janis Jaynes Quesada

Marvin J. Heller, Further Studies in the Making of the Early Hebrew Book
Reviewed by Ryan Korstange

Antoon Schoors, The Kingdoms of Israel and Judah in the Eighth and Seventh Centuries B.C.E.
Reviewed by Aren M. Maeir

Thomas B. Slater, Ephesians
Reviewed by Corneliu Constantineanu
Reviewed by Brian C. Small

Francis Watson, Gospel Writing: A Canonical Perspective
Reviewed by Ken Olson
Reviewed by Peter-Ben Smit

Vincent L. Wimbush, with Lalruatkima and Melissa Renee Reid, eds., MisReading America: Scriptures and Difference
Reviewed by Francisco Lozada Jr.